Acil Durumların Belirlenmesi

Doğal afetler insanların hayatına mal olabilecek kadar tehlikeli ve riskli afetlerdir. Bu kapsamda özellikle de işyerlerinde acil durumların belirlenmesi kapsamında kişilerin çok fazla ele alması gereken konu vardır. Bu konular kapsamında özellikle de acil durumlar karşısında insanların hayatlarının risk altında tutulmaması ve daha güvenilir bir iş ortamının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Acil Durumların Belirlenmesi - Uzay Yangın

Acil durumların belirlenmesi kapsamında ise kişiler başta olmak üzere işyeri yetkililerin de duruma müdahale etmesinde yarar vardır. Acil durumlar karşısında alınabilecek her türlü önlem ve yaptırım neticesinde birçok açıdan olumlu geri dönüşler de gerçekleşebilir. Bu kapsamda hayat tehlikesi oluşturabilecek afetlerin engellenmesi başta olmak üzere her türlü güvenlik tedbirlerinin de alınması bu taraftaki riskleri en aza indirgeyecektir. İşyerlerinde çıkabilecek yangın, patlama ve bunun gibi daha birçok olay acil durum planlarının gerçekleşmesi durumunda en aza indirgenebilir.

Acil Durum Planı

Acil durum planı hazırlama aşamasında işyerlerinin kuruluş ya da tasarım aşamasından başlanmasıyla birlikte acil durumlarını belirlemesi gerekmektedir. Buna göre olumsuz birçok etkilerin önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması acil durum planı için en önemli detaylardan biridir. Tatbikatların düzenlenmesi, acil durum planlarının yenilenmesi ve daha birçok olay da yine bu planlar kapsamında ele alınarak prosedürlerin en etkili biçimde oluşturulması, dokümantasyon haline getirilmesi gerekmektedir.

Acil Durumların Planı - Uzay Yangın

Acil durum planı olmayan yerlerde oluşabilecek risk faktörleri hemen her anlamda kişilerin hayatına ve işlerin genel işleyişine de etki edecektir. Bu kapsamda acil durum planlarının erken süreçlerde devreye sokularak bu gibi durumların genel hatlarıyla birlikte değerlendirilmesi de gerekmektedir.

İşyerlerinde Potansiyel Acil Durumları

İşyerlerinde potansiyel acil durumları olarak şunlar örnek verilebilir:

İşyerlerinde Potansiyel Acil Durumları - Uzay Yangın

  • Yangınlar,
  • Parlamalar ve patlamalar,
  • İlk yardım ve tahliye gerektirecek tüm olaylar,
  • Doğal afetlerin meydana gelmesi,
  • Sabotaj ihtimali

Tüm bu durumlar acil durum kapsamında değerlendirilebilecek durumlardır. Bu gibi durumlar karşısında alınabilecek en kapsamlı tedbirler acil durum planı olmalıdır. Acil durum planıyla birlikte oluşabilecek her türlü afetler engellenerek insanların güvenli biçimde çalışmaları için ortamlar da oluşturulur.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Uzay Yangın
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • İkitelli OSGB Mh. Pik Dökümcüler San. Sitesi TEM 34 B Blok No:68 Başakşehir/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.