Skip to main content

Binalarda Yangın Merdiveni Kaç Kattan Sonra Yapılır?


Binalarda yangın merdiveni kaç kattan sonra yapılır konusu önemlidir çünkü yangın güvenliğini sağlamak adına, herkesin yangın merdiveninden gerektiğinde faydalanması adına yangın merdiveninin yerleşimine dikkat edilmelidir. Bu yüzden hem İmar Yönetmeliği hem de Binaların Yangından Korunması Hakkında Kanun incelenerek kaç kattan sonra yangın merdiveni yapılması gerektiğine karar verilmelidir.

Bu konuda kaç kattan sonra sorusu yerine kaç metreden sonra sorusu daha anlamlı olmaktadır çünkü yönetmelikte kat değil metre önemli sayılmaktadır. Örneğin bina yüksekliği toplamda 21.5 metreden daha az ise yangın merdiveni zorunlu tutulmuyor. Dolayısıyla bina kaç katlı olursa olsun, bu metreden yüksek olmaması yangın merdiveninin yerleşimi için yer ayrılmamasına neden olmaktadır.

Elbette belirli bir yükseklikten sonra yangın merdiveni zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun sebebi yangın esnasında binadan ana girişten çıkmasının uzun sürme ihtimalidir. 21.5 metre yükseklikte insanlar koridora çıktığı gibi 1 veya 2 kattan sonra hemen zemine ulaşabilmektedir. Ancak daha çok yüksekliklerde, daha çok kat ve daire olacağı düşünülürse, yangın merdiveninin ana giriş yerine tercih edilmesinin sebebi anlaşılmış olacaktır.

Binalarda Yangın Merdiveni Zorunluluğu Neye Göre Belirlenir?

Binalarda yangın merdiveni zorunluluğu yüksekliğe göre belirlenmektedir. Buna göre 21.5 metre yükseklikten sonra insanlar panik halde kaçmaya çalışırken binadan atlama durumu olsa dahi problem yaşanabileceği göz önüne alınır. Diğer yandan ikinci bir örnek üzerinden gitmek gerekirse; 21.5 ile 30.5 metre arasında daha fazla kat ve daire yerleşimi olacaktır. Dolayısıyla binadan sağlıklı şekilde çıkışta panik oluşabileceği, insanların birbirine zarar verebileceği düşünülerek yangın merdiveni zorunluluğu tutulmaktadır.

Bu zorunluluk sayesinde yangın anında insanların can güvenliklerini tehlikeye atmadan binadan ayrılmaları sağlanmış olmaktadır. Tek zorunluluk bu metreler arasında değildir. 30.5 metre ile 51 metre arası da 2 yangın merdiveninin konulma şartının ana sebebi budur. Daha çok güvenlik amacı önemli bir hedeftir. Bu yükseklikte yaşayan insanların yangın anında sığınacakları tek çıkış yangın merdiveni olmaktadır. İki farklı cephede iki farklı yangın çıkışının olması güvenliği sağlamada rolü artırmaktadır.

Yangın merdiveni zorunluluğu gereken yükseklikler için, insanların kendini güvende hissetmesi yangın çıkışları ve merdivenleri sayesinde olmaktadır. Elbette yangın uygulamalarının yapılması, tatbikatlar ile yangın anı davranışlarının pratik edilmesi, gerçek tehlikede nasıl davranılacağını öğretmesi açısından dikkat edilmesi gereken etkinliklerdir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Kanun gereği hangi yüksekliklerde kaç yangın merdiveni olması gerektiği belirtilmektedir. Değişen ve yenilenen yönetmelikler incelenmeli, yangın merdivenin hangi özelliklere sahip olması gerektiği mevzuatta takip edilmektedir.

Binalarda Yangın Merdiveni Kaç Kattan Sonra Yapılmalı - Uzay Yangın

Yangın Merdiveni Binanın Neresinde Olmalı?

Peki yangın merdiveni binanın neresinde olmalı, hangi cephede olmalı, hangi yüksekliklerde zorunlu tutulmalı konuları da önem arz eder. Örneğin 15-20 ve daha fazla katlı binalarda yangın merdiveninin dışarıdan olması tehlikeli kabul edilmektedir. Çok yüksek binalarda yangın merdiveninin bina içinde olması istenmektedir. Bu konuda mevzuatta 7 katlı binalardan yüksek yerlerde yangın merdivenlerinin bina içinde olması gerekliliği belirtilmektedir. Bu da binalarda yangın merdiveni kaç kattan sonra yapılır sorusunun cevabı niteliğindedir.

Yangın merdiveninin nasıl olması gerektiği konusu da yönetmeliklerde belirtilmektedir. Gereken genişlikte olması, kullanılacak malzemenin niteliği, korkulukların özelliği, yangın çıkış kapısının özellikleri, havalandırma boşlukları, zemine çıkış kapısının sağlamlığı gibi konular ilgili mevzuatlarda detaylı olarak nitelendirilmektedir.

Yangın merdiveni yönetmeliği ile bina yüksekliği ilişkisi, kaç adet merdiven konulması gerektiği, yangın anında kapıların ne kadar süre dayanması gerektiği gibi konular ile yangın güvenliğine katkı sağlanmış olmaktadır.

BLOG