Skip to main content

Yangın Merdiveni Çeşitleri ve Mevzuatı


Binaların türlerine ve mimari yapılarına göre yangın merdiveni çeşitleri farklılık gösterir. Giderek artan şehirleşme faaliyetlerinde dar arsalara yapılan binalar yangın merdiveni ölçüsünün ve türünün belirlenmesine etki etmektedir. Genelde binaların arka yüzlerine yapılan yangın merdivenleri kırmızı renkte olup sağlam materyallerden imal edilmektedir. Özellikleri ve nasıl imal edilip monte edileceği, hangi nitelikleri taşıması gerektiği hususları yangın merdiveni mevzuatında yer almakta ve üreticilere yol göstermektedir.

Binaların yapı denetim firmaları tarafından denetlenmesi, yangın merdiveni konusunda dikkatli olunması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu yüzden gerek yangın merdiveni çeşitlerinde gerekse niteliklerinde mevcut yönetmeliklere uymak son derece gereklidir çünkü binalarda yangın esnasında hayati bir rol üstlenmektedir. Bu yüzden türlerine baktığımızda en fazla kullanılan ve güvenli olarak nitelendirilen çeşitlerin “Z tipi” ve “dairesel” yangın merdivenleri olduğunu görmekteyiz.

Binaları tehdit eden ve insanların acil durumlarda dışarı çıkmasına neden olan risk sadece yangın değildir. Deprem, sabotaj, terör ve benzeri diğer durumlarda da insanların güvenli şekilde dışarı çıkması gerekebilir. Gizli ve tehlikesiz şekilde tahliye olunmasına yardımcı olan yangın merdivenlerinden olabildiğince hızlı inmek de gerektiği için, güvenlik ve dayanıklılık son derece önemlidir.

Yangın Merdiveni Türleri Hangileri?

Yangın merdiveni türleri yukarıda da bahsettiğimiz gibi dairesel ve Z tipi olarak iki kategoride incelenmektedir. Ölçüleri, nitelikleri, özellikleri bakımından neredeyse tüm yangın merdivenlerinin yapısı birbirine benzer olmaktadır. Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine yerleştirilecek ve metallerden imal edilecek yangın merdivenlerinin yapısı farklı istenebilir. Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yer aldığı depolar, fabrikalar, çok katlı işyerleri ve hangarlar yangın merdivenin oldukça sağlam olması gereken bölgelerdir. Bu yüzden yangın merdiveni türüne karar verirken uzmanlarımızın tavsiyeleri önemli olmaktadır.

Uzun sür dayanabilen ve ömürlük olarak nitelendirilecek yangın merdiveni standartları ülkemiz için TSE tarafından belirlenmiştir. AB uyum politikaları kapsamında Avrupa standartlarına da uygun şekilde üretilen ve montajı sağlanan merdivenler, periyodik olarak kontrolden geçirilerek nitelik kaybedip kaybetmediği incelenmelidir.

Yangın Merdiveni Mevzuatı ve Çeşitleri - Uzay Yangın

Binalarda gün geçtikçe daha çok insan yaşaması, yangın tehlikesinde tahliyenin hızlı ve daha güvenli olması gerçekliğini gün yüzüne çıkarmaktadır. Hızla gelişen ve birden çok katı tehdit eden yangınlarda yangın merdivenlerinin % 100 başarı sağladığı görülmektedir. Elbette konutunuzu ve işyerinizi çeşitli doğal afetlere karşı sigortalatmanız da önemlidir. Can güvenliğinizi sağladıktan sonra gerisini binanızın sigortası telafi edecektir. Yangın merdiveni güvenlik konusunda sizlere yardımcı olurken, az tehlikeli binalarda manuel yangın söndürücü bulundurulması ise tehlikenin boyutunu oldukça aşağı düşürebilir. Yangın ekipleri olay yerine intikal etmeden önce bu savunmayı gerçekleştirmeniz felaketi önleyebilir.

Binalarda Hangi Tip Yangın Merdiveni Tercih Edilmelidir?

Binalarda hangi tip yangın merdiveni tercih edilmesi gerektiği öncelikle binanın türüne göre belirlenmektedir. Binanın kullanım amacı merdiven türüyle ilişkili bir karar alınmasına yardımcı olmuyorsa mimari yapısı karar sürecine etki eder. Her ikisi de bir farklılık oluşturmuyor ise o zaman estetik hedefler ve ölçüler yangın merdiveni tipine karar vermelidir.

Yangın merdiveni mevzuatı da yangın merdivenlerinin kullanımı konusunda etken rol oynamaktadır. Yüksekliğine göre binalara kaç adet merdiven yerleştirileceği de ilgili yönetmeliklerde belirtilmektedir. Teknolojinin getirdiği yenilikleri de kullanarak binaların yangın güvenliği konusunda daha yeterli olması sağlanmaktadır. Merdivenler, çıkış kapıları, yangın söndürme sistemleri, yangın ekipmanları bu mücadelede başarılı olunmasına yardımcı olan etmenlerdir.

Binanın tamamen güvenli hale gelmesi için yangın ile ilgili tüm önlemleri almanız önemle tavsiye edilmektedir. Yangın merdiveni çeşitleri ve mevzuatı bu güvenlik tedbirlerinde rehber niteliğinde faydalanılacak bilgiler içermektedir.

BLOG