Skip to main content

Yangın Merdiveni Denetimini Kim Yapar?


Yangın Merdiveni Denetimini Kim Yapar? - Uzay Yangın

Yerel yönetimlerin yapmış olduğu denetlemelerde yangın merdivenini yönetmeliğine uygun olmayan binaların cezai işleme tabi tutulduğunu söylemek mümkündür.

Konuya ek olarak bina inşaatı bitmeden hemen önce ya da bittikten sonra yapı denetim kuruluşları da ilgili binayı kontrol ederek yangın merdiveninin denetimini detaylı şekilde yapar.

Yangın Merdiveni Denetimini Kim Yapar için yapı denetim kuruluşları yapar cevabını verebiliriz.

İtfaiye birimleri de yangın merdiveni denetleme hususunda yetkili bir kuruluş sayılabilir.

Yangın merdiveni yönetmeliği ile bina yangına karşı daha fazla önlem almış olur. Yangın esnasında kişilerin doğru şekilde tahliye edilmesi için ilgili yangın merdiveninin yönetmeliğe uygun olması gerekir.

Yangın merdiveninin bina güvenliği açısından düzenli aralıklarla kontrol edilmesi son derece önemlidir. Yangına karşı binanın kontrollü şekilde tahliye edilmesi ve can kaybının en aza indirilmesi için yangın merdiveni gereklidir. Yangın merdivenini denetlendiği ilgili alanlar aşağıda maddeler halinde yer alır.

  • Binaya tutulan ilgili parçaların kontrolü
  • Merdivenin korozyonlarının takip edilmesi
  • Boya ihtiyacının olup olmaması
  • Boya ihtiyacı söz konusu olduğunda pas önleyici koruma boyalarının kullanılması
  • Raf ömrünü tamamlamış olan parçaların kontrollü şekilde değişimi

Yukarıda bahsi geçen ilgili durumların düzenli şekilde kontrol edilmesi gerekir.

Yangın merdiveni yönetmeliği mevzuat gereğince ilgili binanın güvenlik açısından düzenli şekilde kontrol edilmesi gerekir. Yangın merdiveni konusunda sorumlu olan bina yetkililerinin yangın merdiveni firmaları ile iletişim halinde olup ilgili kontrollerinin yaptırılması konusunda ön ayak olması gerekir.

Yangın merdiveni kullanamaz durumda olduğunda yeni yangın merdiveninin satışını montajını ve ilgili takiplerini yine bina  yetkilileri yapması gerekir. Binada yer alan ve yangına karşı koruma sağlayan yangın merdiveninin uzun ömürlü olması için ilgili bu takipler gereklidir.

Yangın Merdiveni Nereye Şikayet Edilir?

Yangın merdiveni şikayet edilmesi gerekirse sanayi ve teknoloji Bakanlığı'nın sorumluluğu altında bulunan ilgili sanayi ürünlerini alo 130 numaralı hatta arayıp şikayet etmek mümkündür.

Binalarda Yangın Merdiveni Nasıl Olmalı?

Binalarda yangınla karşı koruma sağlayan yangın merdiveni genişliğinin konutlarda 80 santim toplamı açık yerlerde 120 santim olması gerekir. Sınırlı sayıda kişi alabilen merdivenlerde ise bu sayı 65 santim ile sınırlıdır.  

Binalarda yangın yönetmeliği kapsamında ele alınan her bir unsur, insan hayatını daha kaliteli hale getirerek yangında oluşan çeşitli risklere karşı koruma sağlar. Yangında kişilerin ve önemli evrakların kolay şekilde tahliye edilmesi ve oluşan can kaybını en aza indirmek hususunda yangın merdivenlerini dayanıklı kullanışlı ve yönetmeliğe uygun olması gerekir.

Yangın merdiveni kontrollerinde, kullanılan bütün malzemeler, merdivenin doğru şekilde takılıp takılmadığı, teknik özelliklerin çalışıp çalışmadığı gibi pek çok detaya bakılır. Ayrıca ilgili kontrollerin bir uzman tarafından incelenmesi gerekir.

Binalarda Yangın Merdiveni Nasıl Olmalı? - Uzay Yangın

Binalarda Yangın Merdiveni Zorunlu Mu?

Yangın merdiveni  yüksekliği 21,50 metreden az olan binalarda kullanımına ihtiyaç yoktur. Bina yüksekliği 21,50 ila 30,50 metre arasında olan binaların yangın merdiveni bulundurması zorunlu değildir. Bina yüksekliği 51,50 metre olan binalarda ise en az iki yangın merdiveni bulundurulması gerekir.

Binaların yangına karşı daha dirençli ve güvenli hale gelmesi için yangın merdiveni gerekli bir unsurdur. Yangın merdiveni bulundurulması kadar düzenli aralıklarla kontrol edilmesi de önemli bir husustur. Bu nedenle yangın merdiveni firmaları ve üreticilerinin düzenli aralıklarla bu kontrolleri sağlaması gerekir.

Ayrıca binanın yetkili kişileri binayı tasarlayan mühendislerden yangın merdiveni ve yangın güvenliği ile alakalı özel tasarımlar isteyebilir. Bu tasarımlar ile bina çok daha güvenlikli hale gelir. Ek olarak  yangın esnasında can ve mal  kaybı önlenmiş olur.

BLOG