Skip to main content

Yangın Merdiveni Emsale Dahil mi?


Bina İmar Yönetmeliği başta olmak üzere birçok konuya açıklık getiren mevzuat hükümleri incelenmesine rağmen, özellikle kentsel dönüşüm yaşanacak yerlerde yangın merdiveni emsale dahil mi sorusu çokça sorulmaktadır. Binaların imar planının yeniden çizilmesi, merdiven sahanlıklarının veya yangın merdiveninin emsale dahil olup olmayacağı sorusunu aslında beraberinde getirmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüş yazısı olmakla birlikte, dikkatlice incelendiğinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde konuya açıklık getirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak belirtilen ve herkesin bilmesi gereken hususun özeti; eğer binada yangın merdiveni olmak zorunda değilse, yangın merdiveninin emsale dahil olmayacağıdır. İlgili yönetmelikte de bu durum 21,50 metrenin altındaki binalar için ibaresi yer almaktadır. Aynı kapsamda olduğu değerlendirilen zorunlu otopark alanlarının iki katı, sığınaklar, asansör boşlukları, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat alanları, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, kömürlükler ve kapıcı dairelerinin asgari alanları emsale dahil edilmiyor.

Yangın Merdiveni Emsale Dahil mi? - Uzay Yangın

Farklı yüksekliklerdeki binalarda ise durumun mevcut yönetmeliğe göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği bildirilmektedir. Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre hangi yükseklikteki binalarda kaç adet yangın merdiveni olması gerektiği değişken olduğundan, yangın merdiveninin bu tür binalarda emsale dahil edilip edilmeyeceği de iyice incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yangın Merdiveni Emsal Hesabı Nasıl Yapılır?

Yangın merdiveni emsal hesabı ilgili yönetmelikten faydalanılarak yapılmaktadır. Yukarıda yüksekliği 21,50 metrenin altında olan binalarda yangın merdiveninin emsal hesabına dahil edilip edilmeyeceği ile ilgili nasıl bir yol izlendiği anlatılmıştır. Belirtmekte ve vurgulamakta fayda var. Binanın yüksekliği 21,50 metrenin altında olan yapılar için yangın merdiveni zorunlu tutulmamıştır.

Ancak 21,50 metre ile 30,50 metre arasındaki binalar için korunumlu ve korunumsuz olarak 2 yangın merdiveni yer alabileceği belirtildiğinden her ikisi de emsale dahil edilmez. 30,50 metrenin üzerindeki binalarda ise korunumlu iki yangın merdiveni zorunlu tutulmaktadır. Bu şekilde dahi olsa her iki yangın merdivenin de emsale dahil edilmemesi gerektiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili tüm görüş yazılarında belirtilmektedir.

Yangın merdiveni emsal hesabına dahil edilmediği için gerek imar düzenlemelerinde gerekse kentsel dönüşümlerde kat maliklerinin merak etmesine gerek olmamaktadır. Eğer çelişki içinde kalınır ve karar verilmek durumunda olunursa resmi yazılar ve mevzuatlar değerlendirilmelidir.

[widgetkit id="37" name="Yangın Merdiveni Emsale Dahil mi?"]

Yangın Merdiveninin Emsale Dahil Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Yangın merdiveninin emsale dahil olup olmadığı bina türüyle ilgili olmamaktadır. Binanın yangın merdivenine ihtiyacı olup olmadığı, yangın merdiveninin zorunlu tutulup tutulmadığı gibi konular açık şekilde belirtildiği için, emsal hesabının da açık şekilde yapılması ve anlaşılması gerekir. Binalarda nerelerin emsale dahil olup olmayacağı ile ilgili uzman görüşü alınarak değerlendirme o şekilde yapılmalıdır.

Yangından korunma yönetmeliği çerçevesinde zorunlu yangın merdiveni hallerinde binanın yeniden inşası söz konusu olduğunda, hem kat malikleri, hem site yönetimleri hem de imar değişikliğinden sorumlu firma arasında anlaşmazlık çıkabilir. Böyle durumlarda kanunen anlatılan ve belirtilen maddelere riayet etmek gerekir. Anlaşmazlık durumunda ise ilgili Bakanlıktan yeniden görüş yazısı istenebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na daha önce yapılan başvurular neticesinde yayınlanan görüş yazıları, açık şekilde hangi tür binalarda yangın merdivenlerinin gerekli olduğundan başlayarak, hangi alanların emsale dahil olup olmayacağı konusunda da görüş yer almaktadır. Bu yüzden yangın merdiveni emsale dahil mi sorusunu cevaplarken önemli olan yasalar çerçevesinde hareket etmektir. Yasaların farklı şekilde değerlendirilmesi söz konusu olabildiğinden, ikilemde kalınan durumlarda daha önceki yazıların gözden geçirilmesinde fayda vardır.

BLOG