Skip to main content

Yangın Merdiveni Hangi Binalarda Zorunlu?


Binanın doğal bir parçası olarak kabul edilen yangın merdivenleri,  zorunlu tutulan yerlerde yüksek standartlarda imal edilerek kullanılmalıdır. Belki yaşamınız boyunca hiç kullanmayacağınız, belki de bu uzun sürede bir kez kullanacağınız yangın merdiveninin hayatınızı kurtarabileceğini düşünürseniz, önemini daha iyi kavrarsınız. Bu yüzden bina yapımı ile ilgili tüm paydaşların yangın merdiveni hangi binalarda zorunlu sorusunu ciddi anlamda düşünüp gerekli yasal önlemi alması gerekir.

Yangın Merdiveni Hangi Binalarda Zorunlu? - Uzay Yangın

Sadece binanın yapım aşamasında değil, kullanım süresinde de ikamet edenlerin, çalışanların veya bina yöneticilerinin yangın merdiveni bakımı konusunda yetkili bir firma ile anlaşıp, merdiveni işler halde tutması gerekir. Kilitli tutulan, bakımı ihmal edilen, çürümeye yüz tutmuş yangın merdivenlerinin birçok cana mal olabileceği konusunda, sayısız tatsız örnek mevcuttur.

Bu nedenlerle aşağıda özellikleri yazılan binalarda yangın merdiveni zorunluluğuna uyulması hayati önem taşır:

  • 21,5 metre ile 30,5 metre arasında yüksekliğe sahip binalarda 1 yangın merdiveni,
  • 30,5 metre ile 51 metre arasında yüksekliğe sahip binalarda 2 yangın merdiveni
  • 51,5 metre ve daha yüksek binalarda en az 2 yangın merdiveni olacak şekilde değerlendirme yapılmalıdır.

Yangın Merdiveni Zorunluluğu Hangi Binaları Kapsıyor?

Yangın merdiveni zorunluluğu hangi binaları kapsıyor konusunda belirli bir tanımlama yoktur. Yani yükseklikleri, özellikleri, bodrum katlar gibi kriterler ile elbette hangi niteliklere göre yangın merdiveni bulundurulacak konusu nettir. Bu yüzden resmi veya özel fark etmeksizin, AVM, hastane, okul, yurt, ofis, apartman, site gibi kullanım amacı fark etmeksizin gerekli şartları taşıyan tüm binalarda yangın merdiveni zorunluluğu bulunmaktadır.

Yangın Merdiveni Zorunluluğu Hangi Binaları Kapsıyor? - Uzay Yangın

Binanın yüksekliği gerekli ölçütü karşılıyorsa yangın merdiveni konulmalıdır. Hatta belirli bir yüksekliğe kadar zorunlu tutulmayan merdiven, yukarıda anılan ölçülere göre bazı binalarda bir, bazı binalarda ise daha fazla ihtiyaç duyulan bir konu haline gelmektedir. Kalabalık binaların yangın durumundaki tahliyesini kolaylıkla sağlayacak şekilde yapılan yangın merdivenlerinin, deneyimli bir firma tarafından üretilmesi hazırlanması ve monte edilmesi hayati önem taşır.

Deprem ve yapı yönetmeliklerine uygun şekilde üretilen, TSE standartlarını taşıyan, boya, nitelik, dayanıklılık gibi özellikleri ile uzun ömürlü olan yangın merdivenleri, uzman bir ekip tarafından her türlü hava koşuluna dayanacak şekilde monte edilmelidir. Günümüzde yangın merdivenlerinin, yangın anında nasıl önemli bir işlev kazandığını görebiliyoruz. Normal günlerde varlığı bile fark edemeyeceğiniz yangın merdivenlerinin, acil durumlarda hayat kurtarıyor olması, üzerinde önemle durulması ve bakımları ihmal edilmemesi gereken bir konudur.

Yangın Merdiveni Zorunluluğu Hangi Yönetmelikte Yer Alıyor?

Yangın merdiveni zorunluluğu “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında detaylı şekilde yer almaktadır. O dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından oluşturulup onaya sunulan bu yönetmelik yangın merdiveni ile ilgili en geniş çerçeveli mevzuattır. Bu yönetmelik hem binayı oluşturan müteahhit veya mimar, hem bina sahibi gerçek veya tüzel kişilik; hem yangın merdiveni firmaları hem de denetleyiciler için ana unsurları gayet açık şekilde belirlemiştir.

Yangın Merdiveni Zorunluluğu Hangi Yönetmelikte Yer Alıyor? - Uzay Yangın

Resmi bir belge olduğu için madde madde incelenmesi ve uyulması gerekmektedir. Elbette binaların yangından korunması için gerekli tüm bilgiler yer almakla birlikte özellikle yangın merdiveni konusunda çok atıfta bulunulmaktadır. Kaçış güvenliği esasları başlığı altında kaçış yolları ve kaçış merdivenleri olarak bahse konu olmuştur. Kaçış yolu sayısı ve genişliği başlığında ise yangın merdivenlerinin ne kadar genişlikte olması gerektiği, kaçış yolu olarak değerlendirildiği için nasıl kullanılması gerektiği, dayanıklılığı ve merdivene açılacak kapı gibi hususlar netleştirilmiştir.

Yönetmeliğin üçüncü bölümü tam olarak kaçış merdivenleri başlığına sahip olup, yangın merdivenlerinin nitelikleri, yuvalarının yeri ve düzenlenmesi, özellikleri, havalandırması, bodrum kat kaçış merdiveni gibi alt başlıklar ile tüm konular detaylı şekilde açığa kavuşturulmuştur.

BLOG