Skip to main content

Yangın Merdiveni Basınçlandırma Hangi Kriterlere Göre Yapılır?


Yangın merdiveni basınçlandırma işlemi, yangın esnasında bina içinde yoğunlaşan dumanda, tahliye olanların rahat nefes alabilmesi adına yapılan ve hayati önem taşıyan proseslerden biridir. Isınan havanın ve dumanın yangın kapısına yaptığı basınç nedeniyle yangın merdivenleri de tehlike altında olmaktadır.
Ancak uygun işlemler yapıldığı takdirde, yangın merdivenleri tehlike olmaktan çıkar ve insanların hayatını kurtaran önemli detaylardan biri halini alır.

Yangın Merdiveni Basınçlandırma - Uzay Yangın

Yangın merdiveninin basınçlandırılması uzman firmalar tarafından bilimsel ve teknik ayrıntılar düşünülerek yapılmalıdır. Bu konuda deneyimli profesyonellerin bulunduğu yangın merdiveni firmalarına güvenebilirsiniz.

Yangın Merdiveni Basınçlandırma Nedir?

Yangın merdiveni basınçlandırma, merdivene verilen hava ile yangında ortaya çıkan zehirli gazların ve dumanın, merdivendeki insanların canını tehlikeye atmasını önleyen bir sistemdir. Oradan verilen hava ile duman yangın merdivenine sızmaz ve tahliye-kurtarma çalışmalarında hem müdahale eden görevlilerin hem de kurtarılan insanların canı risk edilmez. Böylece yangın merdiveni tam olarak işlevini yerine getirmiş olur.

Yangın Merdiveni Basınçlandırmanın Gerekli Olduğu Durumlar - Uzay Yangın

Yangın Merdiveni Basınçlandırmanın Gerekli Olduğu Durumlar

Kaçış merdiveni olarak da adlandırılan yangın merdivenlerinin basınçlandırmasının gerekli olduğu durumlar yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. 89. Maddede yer alan durumlar, hem imalatçı hem de montaj yapan firmalar tarafından kesinlikle uygulanması gereken maddeleri içerir;

  • Merdiven kovası 30,50 metreden yüksek ise basınçlandırma gerekir. (Konutlar hariç)
  • 4 kattan fazla bodrumu bulunan binaların kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gerekir.
  • 51,50 metreden yüksek yapılarda kaçış merdivenleri basınç işlemi yapılmalıdır.
  • Asansörlerin acil durum kuyularının kesinlikle basınçlandırılması önemlidir.

Yukarıda belirtilen durumlarda yangın merdiveni basınçlandırması önem ihtiva eder. Hem yönetmelikte bulunduğu için yasal olarak hem de insan canı söz konusu olduğu için ahlaki olarak bu basınçlandırmanın yapılması önemlidir. Bu konuda yapı denetim firmalarının ve yerel yönetimlerin inşaat servislerinin çok dikkatli olması önemlidir. Denetimlerde eksik işlem yaptığı tespit edilen binaların kesinlikle tamamlaması istenmelidir.

Yangın Merdiveni Basınçlandırması Uygulama Şartları

Yangın merdiveni alelade bir şekilde basınçlandırılamaz. Mutlaka prosedürlere uygun hareket edilmesi gerekir. Bilimsel bilginin ışığında teknik analizleri yapılarak uygulamasının gerçekleştirilmesi, sağlıklı sonuç almak için gereklidir. Basınçlandırma işleminde dikkat edilmesi gereken uygulama şartları;

  • Yangın anında yangın kapısının açılması için gerekli olan kuvvet azami 110 Newton olmalıdır. Yangın esnasında hem duman hem de kapının otomatik kapanmasını sağlayan parça çok yoğun şekilde baskı yapmamalıdır. Bu kuvveti geçmeyecek şekilde kapı açılabilmelidir.
  • Yangın merdiveni ile binanın iç kısmı arasındaki basın farkı asgari 50 Pa olmalıdır. Dumanın kapılar kapalıyken sızmaması için gerekli olan teknik kural budur.
  • Ortalama hava hızının bir kapı tam açıkken asgari 1 m/s olmalıdır. Bu durumda binanın yanan kısımlarındaki zehirli gaz içeren dumanın, kaçış merdivenlerine girmesi önlenir. Hava hızının söylendiği gibi ayarlanması, dumanın temiz havaya doğru salınımını önlemesi gerekir.
  • Yangın merdiveni basınçlandırmasının sağlıklı şekilde işlemesi için binada asgari 2 iç kapı ve 1 yangın kapısı açık olacak şekilde tasarlanmalıdır.
  • Merdivende olası aşırı basınçların dengelenmesi için frekans kontrollü fan sistemlerine ihtiyaç vardır.

Yangın Merdiveni Basınçlandırma Nedir? - Uzay Yangın

Yangın Merdiveni Basınçlandırması Nasıl Yapılır?

Yangın merdiveni basınçlandırması bilimsel bilgilere dikkat edilerek düzenlenmiş çizelgelere göre, binaya uygun hesaplar yapılarak tasarlanmalıdır. Alanında uzman mühendislerin bu konuda basınç hesabı yapması önemlidir. Mimarlar ve Mühendisler Odasında gerekli detay bilgiler sunulmaktadır.

Yangın merdivenin basınçlandırma işleminde dikkat edilmesi gereken unsurlar, debi miktarı, kapalı kapılar, kaçak alanı, ölçüler, kaçan havanın debisi, dışarıya açık kaçış kapısının hava kaçağı verileri, yangın olmayan yerlerdeki hava kaçağı verileri, basınçlandırılan asansör kuyuları için hava kaçağı verileri, kapıların tamamen kapalı olması durumunda gerekli hava debisi, basınç farkı kriteri, hız kriteri, barometrik damper, katlardaki duman tahliye ventidir.

BLOG