Skip to main content

Yangın Merdiveni Kaç Katta Zorunludur?


Yangın merdiveni kaç katta zorunludur? sorusuna tüm imar yönetmeliklerinde cevap bulunmaktadır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere inşaat sırasında uyulması gereken tüm teknik detayların yer aldığı birçok mevzuat içeriğinde yangın merdiveninin 4. kattan itibaren zorunlu olduğu yer almaktadır. Amacına göre bazı binaların farklı faaliyetler için inşa edilmesi, yangın merdiveni türünü etkilemektedir. Örneğin kamu kurum ve kuruluşlarında son zamanlarda yangın merdivenleri binanın bir bölümü gibi bağlı ve aynı malzeme kullanılarak inşa edilmektedir. Devlet binalarındaki bu uygulama çok yüksek katlı olmayan ancak içinde öğrenci, hasta veya ziyaretçi gibi kişilerin yer aldığı mekanlarda da yangın merdiveni zorunluluğu konusunda hassasiyet gösterilmektedir.

Yangın Merdiveni Kaç Katta Bir Zorunlu - Uzay Yangın

Elbette sadece kat sayısına göre değil, mekanın genişliğine göre de belirlenmektedir. Kat alanının 150 metrekareden daha fazla olması ve birden fazla katı olması ve bu kat sayısının dörtten fazla olması durumlarında yangın merdiveni zorunlu tutulmaktadır. Diğer yandan binanın sahipleri eğer isterler ise daha az katlı binalara da yangın merdiveni yapılmasında bir engel yoktur. Özel kullanım amaçlı binalarda bunun örneğine rastlanabilmektedir.

Yangın Merdiveni Kaç Katta Zorunludur 2023?

Yangın merdiveni kaç katta zorunludur 2023 yılında inşa edilecek binalarda da merak edilmektedir. Şimdiye dek takip edilen yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerinde bir değişikliğe rastlanmamıştır. Bu bilgi “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” adlı mevzuat bölümde açıkça belirtilmektedir. Binanın yüksekliği de yangın merdiveni zorunluluğunda dikkate alınmaktadır. Yükseklik 21,5 metreden az ise yangın merdiveni istenmemektedir. Bundaki kriter, yangın durumunda ana giriş çıkışlardan tahliyenin veya balkon-pencere gibi birimlerden tahliyenin sağlığı riske sokmaması olarak nitelendirilmektedir.

Yangın Merdiveni Kaç Katta Bir Zorunludur 2023 - Uzay Yangın

Ancak söz konusu olan 21,5 metreden yüksek her yapıda yangın merdiveni bulundurulması zorunlu tutulmaktadır. Bu aşamadan ve yükseklikten sonra dikkat edilmesi gereken konu artık kaç adet yangın merdiveni olması gerektiğidir. Burada da gözümüze 30,5 metre şartı çarpmaktadır. Bu yükseklikten sonra zorunlu tutulan yangın merdiveni sayısı en az 2 olarak belirtilmektedir.

Sağlık kuruluşları ve dezavantajlı bireylerin eğitim gördüğü kurumlarda yangın merdiveninin asgari 2 olarak arandığını da belirtmek gerekiyor. Bu tip mekanlarda başlayacak olası yangınlarda panik yaşanmaması için en yakın yangın merdiveninden tahliyenin sağlanmasına özen gösterilmelidir. Problem yaşanmaması için ise yangın kapısı, yangın koridoru gibi alanların boş olması, depo mahiyetinde kullanılmaması konusunda hassas olunması beklenmektedir.

Yangın Merdiveni İstanbul’da Kaç Katta Zorunludur?

Ülkemizde her bölgede yangın merdiveni ile ilgili dikkat edilmesi gereken yönetmelik aynıdır. Dolayısıyla endüstrinin en fazla geliştiği, sanayi tesislerinin yoğunlaştığı bir dünya kenti olan İstanbul’da da hem yangın söndürme sistemleri hem de yangın merdiveni konusunda aynı hükümler uygulanmaktadır. İstenen standartlarda olduğu sürece yangın merdivenin henüz inşaat aşamasında belirlenmesi ve uygun yerlerin bırakılması önemlidir.

Yangın Merdiveni İstanbul'da Kaç Katta Bir Zorunlu - Uzay Yangın

Yangın merdiveni yönetmeliği bu sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların, fabrika ve sanayi tesislerine sahip kişilerin, alanda denetim yapan uzmanların ve bakanlık yetkililerinin hakim olması gereken mevzuat türlerinden biridir. Binaların yangın güvenliğini sağlamak açısından kanunlara tam olarak riayet edilmesi ve ihmal konusunda hassasiyetle hareket edilmesi hayati önem taşır. Dolayısıyla kullanım amacı değişen binalarda yangın merdiveni kaç katta zorunlu konusunun yeninde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulur.

Türkiye’nin en büyük yangın merdiveni üreticilerinden biri olarak, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri takip ediyor, sektörümüze katkı sağlamak için ekibimizle birlikte kendimizi sürekli geliştiriyoruz. İhtiyacınız olan tüm yangın merdiveni çeşitlerinde TSE standartlarında ürünlerimiz ile hizmetinizdeyiz.

BLOG