Skip to main content

Yangın Merdiveni Neden Yerden Yüksek?


Yangın merdiveni neden yerden yüksek konusu yapı denetimler başta olmak üzere inşaat sektörünün birçok paydaşını ilgilendiren konulardan biri olmaktadır. Yangınlar binadaki canlıların yaşamını çok ciddi şekilde tehlikeye atan afetler oldukları için, başlangıç anında veya büyüdüğünde insanlar kaçmak için yol ararlar. Plansız yapılan binalarda veya yönetmeliğin yangın merdivenini zorunlu tutmadığı yapılarda insanlar için tek kaçış noktası ana çıkış, balkonlar veya pencereler olmaktadır. Bu çıkış noktalarından sağlığını riske atmadan çıkmak ise neredeyse imkansız olmaktadır.

Yangın Merdiveni Neden Yerden Yüksek? - Uzay Yangın

Yangın merdiveninin olmadığı binalarda herhangi bir yangında ana merdivenlerden inerek binanın dışına ulaşmak isteyen kişiler yangından dolayı ortaya çıkan dumandan zehirlenebilmektedir. Bazı durumlarda pencere açmak veya açık bir nokta oluşturmak hava sirkülasyonunu artırdığı için yangının şiddetini artırabilir. Bu yüzden yangın merdiveni çeşitleri ile binanızı ve kendinizi güvene alabilirsiniz. Özellikle yangında duman zehirlenmesi yaşamamak için açık havadan dışarıya ulaşmak, ilk andan itibaren temiz hava solumanıza imkan tanıyacağı için en sağlıklı yöntem olmaktadır.

Yangın merdivenlerinin yerden yüksek olmasının sebebi ise merdiveni amacı dışında kullanmak isteyenlere engel olmak istenmesidir. Ayrıca ilk kattan çıkışları engellememe amacına da hizmet eder. Genelde ilk katta sona eren yangın merdivenleri yönetmeliğe göre yerden belirli bir miktar yüksek olmakta ve inenlerin yukarıdan sarkıtacakları ek merdiven ile inebileceği bir mekanizma oluşturulmaktadır.

Yangın Merdiveni Yerden Ne Kadar Yüksek Olmalı?

Yangın merdiveninin yerden ne kadar yüksek olması gerektiği ise Yangın Merdiveni Yönetmeliği maddeleri içinde yer alır. Ayrıca Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik içinde de yangın merdiveni ile ilgili ibareler yer almaktadır. Yapıların yangın güvenliği için yapılması gereken her şey mevzuatta detaylarıyla bulunmaktadır. Bu yönetmeliklerin gerektiği gibi incelenmesi özellikle yapı denetim firmaları ve binaları yapacak mühendisler ile mimarların en fazla üzerinde durması gerektiği konuların başında gelir.

Her yükseklikteki binaya yangın merdiveni zorunlu tutulmadığı için öncelikle hangi yüksekliğe sahip binalarda yangın merdiveni yapılması gerektiği incelenmelidir. Eğer inşa edilecek bina yönetmeliklerin gerektirdiği kadara yüksek ise yangın merdiveni de tasarlanmalıdır. Yapılacağı malzemenin niteliğinden yangın merdiveninin şekline kadar birçok incelik tasarımda değerlendirilmeli ve neticede bina bittiğinde yangın merdiveni de dayanıklı şekilde hizmete hazır olmalıdır.

Dairesel yapıda veya çift kollu sistem olarak tasarlanan yangın merdivenleri binanın mimarisine uygun şekilde tasarlanmaktadır. Dairesel yangın merdivenlerinin hızlı iniş için kolaylık sağlaması, ara katlardan çıkış yapacak kişileri de kapsayabilmesi, neticede de insanların sağlıklı şekilde bina dışına ve zemine inmesini sağlaması sağladığı avantajlar arasında yer almaktadır. Böylece yangın merdiveni yangın güvenliğine katkı sağlamaktadır.

Yangın Merdiveni Yükseklik Ölçüsü

Yangın merdiveni yükseklik ölçüsü binanın yüksekliği ile bire bir ilişkili olmaktadır. Bina ne kadar yüksek ise yangın merdiveninin yüksekliği de bu minvalde yeniden teknik olarak hesaplanma zorunluluğu taşır. Bazı binalarda birden fazla yangın merdiveni ihtiyacı olabileceği gibi bazı binalar tek bir yangın merdiveni ile kurtarabilir. Devasa büyüklükteki plazalar veya iş merkezleri için ise farklı yangın çıkışları ve merdivenleri söz konusu olmaktadır.

Binaların mimari yapıları yangın kapısı başta olmak üzere yangın merdiveni ve çıkış koridorlarının yapısının belirlenmesi açısından önem teşkil eder. Henüz proje aşamasında tüm yangın güvenliği detayları hesaplanmalı, bina projesine dahil edilmelidir. Emsale dahil edilip edilmeyeceği konusu netleştirilmeli, yangın merdiveninin yerden yükseklik seviyesi üstlenici firmaya bildirilmelidir.

Günümüzün modern yaşamın en büyük tehditlerinden biri olan yangınlarda söndürme sistemleri yandın kapıları, yangın koridorları ve yangın merdivenleri gibi ana koruyucu ve kurtarıcı unsurların dikkatlice hesaplanması önemlidir.

BLOG