Skip to main content

Yangına Müdahale Teknikleri


Yangına müdahale teknikleri, yangınların türlerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre yangınla mücadelede ele alınması gereken en temel konulardan biri de yangınların çıkış sebepleridir. Yangınların çıkış sebeplerine göre yangınlar sınıflara daha iyi biçimde ayrılabilir.

Yangınla Müdahale Teknikleri - Uzay Yangın

Buna göre kağıt, odun, talaş gibi katı malzemelerin yanmasına bağlı olarak ortaya çıkan yangınlar A sınıfı yangınlar olup bu yangınları söndürmek için temel teknik su kullanımıdır. Sprinker sistemler ile birlikte çeşitli sulu söndürme sistemleri de kullanılabilir. B sınıfı yangınlar ise yanıcı sıvı maddelerden meydana gelen yangınlar olup bu yangınların söndürülmesi için ise köpüklü söndürücü sistemlerinin kullanılmasıdır.

C sınıfı yangınlar yanıcı gaz maddelerinin yanmasından dolayı ortaya çıkan yangınlar olup bu yangınların da söndürülmesi için en temel tekniğin kuru kimyevi toz sistemi olduğunu söyleyebiliriz. D sınıfı yangınlar metal yangınları olup su sistemlerinin bu yangınlarda da kullanılabilirliği mevcuttur. E sınıfı yangınlar ise elektrik yangınlarıdır. Elektrik yangınlarının söndürülmesi için su yerine karbondioksit söndürücülerin kullanılması gerekmektedir.

Yangınla Mücadele Yöntemleri Kapsamı

Yangınla mücadele yöntemleri kapsamında çeşitli varyasyonlar denenebilir. Nitekim yangınların söndürülmesi için en çok bilinen yanlışlardan biri de suyun kullanılması gerektiğidir. Suyun kullanılması elektrik yangınları gibi yangınların daha da alevlenmesine sebep olmaktadır.

Yangınla Mücadele Yöntemleri Kapsamı - Uzay Yangın

Bu sebepten ötürü yangınla mücadele yöntemleri araştırıldığında her bir yangın sınıfının farklı yangın söndürme sistemleriyle söndürüldüğü de görülmektedir. Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere yangınların söndürülmesi için kullanılacak olan söndürme sistemleri yangınların türlerine göre farklılık göstermektedir. Buna göre kişilerin yangın söndürme sistemleri hakkında daha fazla bilgi alması, tecrübe sahibi olması amacıyla yangın eğitimleri de almaları en yegane çözümlerden biridir.

Yangın Söndürme Yöntemleri Kapsamı

Yangın söndürme yöntemleri yangınların sınıflarına göre farklılık göstermekle birlikte aynı zamanda da farklı tür malzemelerin kullanılarak müdahalelerin buna göre yapıldığı da bir gerçektir. Yangın söndürme yöntemleri kapsamınca apartman sahiplerinin, işyeri sahiplerinin ya da bu gibi alanlarda görev alan kişilerin bilgilendirilmesi de gerekmektedir.

Yangın söndürme yöntemleri olarak ilk akla gelen yöntemlerden biri de su söndürme yöntemleridir. Sulu sistemler her yangın için doğru bir tercih olmayıp kişilerin farklı farklı yangın türlerinde farklı yangın söndürme yöntemlerini de deneyimlemesi en temel gereçlerden biri olmalıdır. Bu kapsamda yangın söndürme yöntemleri kendi içerisinde çok farklı alanlara ayrılmakla birlikte her bir yöntem de yine farklı araçla ele alınmaktadır.

Yangın Söndürme Yöntemleri Kapsamı - Uzay Yangın

Yangın söndürme noktasında nasıl davranması gerektiğiyle alakalı olarak bilgi ve tecrübelerini ilk defa deneyimleyecek olan kişilerin bu noktada araştırmalar yapması da önemli bir ölçüttür. Yangın söndürme yöntemleri kapsamınca değerlendirilecek tüm bu yöntemlerin yangınları daha hızlı, verimli ve etkili biçimde söndürülmesine da katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda alınacak önlemlerin artırılması için de yangın söndürme sistemlerinin çevrede bulundurulması en önemli ölçütlerden biridir.

Hangi Yangına Nasıl Müdahale Edilir?

Hangi yangına nasıl müdahale edilir gibi araştırmalar ve sorular da fazlasıyla ele alınmaktadır. Buna göre yangınların çıkma nedenlerine bağlı olarak sınıfları da incelenerek hem daha fazla verim kazanılır hem de yangınlar çok daha hızlı biçimde söndürülebilir.

Yangınların söndürülmesi noktasında yangın sınıflarının bilinmesi gerekmektedir. Buna göre;

A sınıfı yangınlarda sulu sistemler, B sınıfı yangınlarda köpüklü sistemler, C sınıfı yangınlarda kuru kimyevi toz sistemler, D sınıfı yangınlarda sulu sistemler, E sınıfı yangınlarda karbondioksit söndürücüler, F sınıfı yangınlarda ise kimyasal söndürücüler kullanılabilir. Böylelikle her türlü yangın söndürme yöntemleri de ele alınabilir.

BLOG