Skip to main content

Yangın Merdiveni Şartları


Evlerde, işyerlerinde, okullarda ve çeşitli devlet kurumlarında olması gereken yangın merdiveni şartları nelerdir? Yangın merdivenleri, yangın anlarında insanların hızlı ve kolay biçimde yangın alanlarını terk etmesi için kullanılmakta olan önemli yapılar arasındadır. Bundan dolayı yangın merdivenlerinin hemen her yerde, özellikle de büyük binalarda olması kişilerin can kaybı yaşamadan felaketlerden uzaklaşmasına da katkı sağlamaktadır. Buna göre yangın merdiveni yönetmeliği kapsamınca yangın merdiveni şartları da yine oluşturularak çoğu yerde yangın merdiveni zorunluluğu da getirilmiştir.

Yangın Merdiveni Şartları - Uzay Yangın

Özellikle de çok katlı yerlerde olması gereken yangın merdivenlerinin en iyi biçimde seçilmesi, gereken şartlara uygun biçimde standartlar kapsamında yer verilmesi de gerekmektedir. Bu anlamda yangın merdivenleri ciddi anlamda kişilerin hayatlarını kurtarıcı etkiye de sahip olup kişilerin yine bu noktada en çok aradığı kriterler arasında da gelmektedir.

Yangın Merdiveni Zorunluluğunun Şartları

Yangın merdiveni zorunluluğu birçok noktada şart olarak öne sürülmektedir. Özellikle de belirttiğimiz üzere büyük binalarda yangın merdivenlerinin olması gerekmektedir. Olası bir yangın felaketi sonucunda kişiler zarar görmeden alanı terk etmesi ve canlarını kurtarması için yangın merdivenlerine ihtiyaç duyacaktır. Bu ihtiyacın giderilmesi de yine ev sahipleri, bina sahipleri, apartman yöneticileri, işyeri sahipleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmetkedir. Buna göre bina yükseklikleri de baz alınarak şu gibi zorunluluklara yer verebiliriz:

Yangın Merdiveni Zorunluluğunun Şartları - Uzay Yangın

  • Bina yüksekliği 21.5 metreden az olan yerlerde yangın merdiveni zorunluluğu yoktur.
  • Bina yüksekliği 21.5 ile 30.5 metre arasında olan yerlerde yangın merdiveni bulundurulması zorunludur.
  • Bina yüksekliği 30.5 ile 51. metre arasında olan yerlerde 2 yangın merdiveninin olması zorunludur.
  • Bina yüksekliği 51.5 metre ve daha yukarısı olan yerlerde de yine en az 2 yangın merdiveninin olması zorunludur.

Ofisler, ayakta tedavi merkezleri, dükkanlar, mağazalar, depolar, fabrikalar ve imalathanelerde de yine 2 yangın merdiveninin olması zorunlu tutulmaktadır. Bununla birlikte aşağıdaki kriterlere sahip olan yerlerde tek yangın çıkışı ya da yangın merdiveni zorunlu olarak olması kabul edilir.

  • İlgili bina yüksekliğinin boyu 21.5 metreden az ise,
  • Tek kat üzerindeki kullanıcı sayısı 50 kişiden az ise,
  • Tüm katlarda yer alan kaçış uzaklığı Ek5/B kapsamındaki mesafelere uygun ise,
  • İmalat kapsamında yanmaz malzemeler kullanılıyorsa,
  • Depo ve üretim yerlerinde yer alan malzemeler alevlenici ve parlayıcı özellik taşımıyorsa

Bu gibi yerlerde belirttiğimiz üzere tek yangın çıkış noktasının olması da yeterli olacaktır. Yangın merdiveni zorunluluğu kapsamında bu gibi kriterlerin dikkate alınarak gerekli sayıda yangın merdivenin binalara entegre edilmesinde de yarar vardır.

Yangın Merdiveni Standartları Nasıl Olmalıdır? - Uzay Yangın

Yangın Merdiveni Standartları Nasıl Olmalıdır?

Yangın merdiveniyle alakalı olarak ilgili kanun düzenlemeleri kapsamınca yangın merdiveni standartları da baz alınmaktadır. Buna göre yangın merdiveninin çizimini yapan tasarımcıdan çalışan her bir personele kadar tüm herkesin yangın merdiveni standartları gereğince hareket etmesi ve gerekli çalışmaların da buna göre yapılması gerekmektedir. İyi bir etüt çalışması ile ilgili yerde yapılacak olan yangın merdiveninin kalıpları, standart ölçüleri de çıkarılmalıdır.

TST kalite kapsamınca yangın merdiveni standartları net olarak belirtilmiştir. Tüm detaylar ve kıstaslar da göz önünde bulundurularak standartlara uygun biçimde yangın merdivenlerinin imal edilmesi ve montajlarının da yapılması gerekmektedir. Nitekim yangınlardan korunmak için temel olan yangın merdivenleri çoğu yerde zorunlu olarak tutulmaktadır.

Yangın Merdiveni Yönetmeliği Bilgisinin Takibi

Yangın merdiveni yönetmeliği tarafından ele alınan konular da incelendiğinde yangın merdiveni standartları ve yangın merdiveni zorunluluğu gibi kriterlerin de fazlasıyla önemle takip edilmesi gerekmektedir. Bu noktada özellikle de bina sahiplerinin fazlasıyla takip etmesi gereken yangın yönetmeliği konusundaki kriterler binalarda uygulanmalı, gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmelidir. Aksi taktirde yangınlar çok fazla insanın can ve mal kaybına da yol açabilir.

BLOG