Skip to main content

Yangın Merdiveni Bodrum Kata İnmek Zorunda mı?


Yangın merdiveni bodrum kata inmek zorunda mı konusu, hem bu sektörde çalışanlar hem de binasında bodrum katı olanların araştırdığı konulardan biridir. Binanın en alt kısmı olduğu için yangın merdiveninin oraya kadar inip inmeyeceği, inerse faydasının ne olacağı, hangi durumlarda inmesinin zorunlu olduğu ve hangisinde zorunda olmadığı gibi hususlar, bu konuda belirleyici rol oynamaktadır. Yangın güvenlik holü yapılması zorunlu tutulan yapıların da olduğunu göreceğiz.

Bu konuda ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin dikkatle incelenmesi ve bodrum kata yangın merdiveni indirmenin zorunlu olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Bu durum ile ilgili inceleme yaptığımızda bodrum kat kaçış merdivenleri ile ilgili bilgiler olduğunu görüyoruz.

Yangın Merdiveni Bodrum Kata İnmek Zorunda mı? - Uzay Yangın

Yapılardan bodrum kata yangın merdiveni inecekse, kaçış merdiveni ile ilgili belirlenen ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olması gerekmektedir. Binanın genel yangın merdiveninin bodrum kata indirilmesi veya bodrum kattan yangın güvenlik holü ile bağımsız bir kaçış merdivenine çıkış verilmesi şeklinde iki türlü merdiven bağlantısı yapılabilmektedir.

4 kattan daha fazla katı olan binalarda bodrum kat da varsa, tüm katlardan yangın merdivenine yangın güvenlik holü ile bağlantı yapılması kaydı ile ortak bir kaçış merdiveni tasarlanır. Daha üst katlardan acil durumlarda kaçış merdivenini kullanarak dışarıya ulaşmaya çalışan kişilerin yanlışlıkla bodrum kata inmelerini önlemek için ayırt edici bir kapı kullanılmalıdır. Böylece insanlar yangın anında direkt olarak dışarıya yetişebilir ve bodrum kattakiler de yanlışlıkla üst katlara çıkmadan dışarıya çıkabilir.

Yangın Merdiveni Zorunluluğu 2021

Belirli amaçlarla hazırlanan binalarda yangın merdiveni zorunluluğu bulunmaktadır. Eğlence, düğün, parti, tiyatro, sinema, ulaşım, ibadet gibi amaçlarla tasarlanmış ve kullanılan binalarda en az 50 kişi toplanabiliyorsa yangın merdiveni zorunludur.

Günlük en az dört saat ders yapılan eğitim amaçlı binalarda da yanın merdiveni zorunludur. Yönetmeliklere göre buralarda 6 kişi toplanabiliyorsa yangın merdiveni yapma zorunluluğu var. Buralar, etüt merkezleri, akıl oyunları zeka atölyeleri, anaokulları, kreşler olabilir.

Buna benzer olarak cezaevleri ve sağlık merkezleri de çok fazla kişinin kullandığı yerler olduğu için yangın merdiveni zorunluluğuna tabidir. Büyük alışveriş merkezleri, oteller, pansiyonlar, apartmanlar ve yurtlar da aynı kategoride sayılmaktadır.

Yangın Merdiveni Zorunluluğu 2021 - Uzay Yangın

Yangın güvenliği için esas olan insanların ve diğer canlıların hayatlarını kurtarmak ise, tek katlı binalar dahil olmak üzere her türlü binada yangın merdiveni bulundurulması zorunlu tutulmalıdır. İnsan hayatı önemlidir ve inşaat sektöründe bununla ilgili yapı denetim usullerinde değişiklik yapılması gerekir.

Yangın Merdiveni Zorunluluğu ile İlgili Mevzuatta Bulunan Hükümler

Bu alanda hazırlanmış ve kabul gören en geniş kapsamlı mevzuat 2007 yılında Resmi Gazetede yayınlanan 12937 Sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliktir”. Bu yönetmeliğin üçüncü kısmında kaçış yolları, kaçış merdivenleri ve özel durumlar ile ilgili başlık bulunmaktadır. Konuyla ilgili tüm detayları isterseniz buradan da öğrenebilirsiniz.

Yangın hangi katta başlarsa başlasın kesinlikle her insanın ve canlının binayı sağlıklı şekilde terk etmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmesi gereken yangın merdiveni ile ilgili birçok husus bulunmaktadır. Yangın merdiveninin doğal zemine ulaştırılması önerilmektedir. Eğer zemine indirilmesi zor ise üç metre yukarıda bırakılabilir. Büyük önemli binalarda her şartta zemine indirilmesi gerektiği ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

Yangın merdiveninin basamakları kaygan olmamalı, yüksekliği 18 santimetreden fazla olmamalıdır. Merdivende bir insan ayakta durduğu zaman yüksekliği en az 210 cm olmalıdır ki başı yukarıya değmesin. Dış merdivenlerde ise kullanılan malzemenin yangına 60 dakika dayanabilmesi gerekmektedir.

Bunların dışında dairesel merdivenlerle ilgili yaklaşık altı madde, kaçış merdiveni havalandırması ile ilgili üç madde yer almaktadır.

Yangın Merdiveninin Bodrum Kata İnmesiyle İlgili Önemli Hususlar

Yangın merdiveninin hangi durumlarda bodruma kadar ineceği yukarıda açıklanmıştı. Birkaç husus daha belirtmekte fayda var. Bodrum katta mutfak varsa ve gaz kullanılıyorsa, 25 kişiden daha fazla kişinin kullandığı bodrum katlarda ve bir kattan daha fazla bodrum katı olan binalarda depolama ve imalat yapıldığı durumlarda kesinlikle yangın kapısı ve yangın merdiven olmalıdır.

Üst katlardan inen yangın merdivenlerinin özellikleri ve standartlara uygunluğu bodrum kata yapılacak kaçış merdivenleri için de sağlanmalıdır. Yangın merdivenlerinin harici yapıldığı binalarda bodrum kattan harici merdiven çıkılamayacağı için yangın holüyle dahili bir merdiven aracılığı ile binanın dışına çıkarılması en mantıklı tercih olacaktır.

Yangın merdivenlerinin son yıllarda gerçek standartlarda yapıldığı ve bu konuda tecrübeli firmalardan yardım alınarak mevzuata uygun merdivenlerin inşa edildiği görülmektedir. Günümüzde yangınların tehlikeye attığı binalardan kaçış için gerekli birimlerin kapılarının kilitli tutulması rastlanan aksiliklerden biridir. İnsan hayatına mal olan bu tip hataları yapmamak için yangın yönetmeliğinin kalabalık insan gruplarının yaşadığı veya toplandığı yerlere ait yöneticiler tarafından bilinmesi gerekir.

Yangın Merdiveninin Sahip Olması Gereken Özellikler

Yangın merdivenlerinin belirli TSE standartlarında üretilmesi ve bina yapı denetim yönetmeliklerine uygun şekilde inşa edilmesi çok önemlidir. Bir yangın merdiveni, kullanıldığı binanın tipine göre farklı özelliklerde olabilir. Dairesel olabilir, alüminyum malzemeden yapılabilir. Hangi malzemeden yapılırsa yapılsın günümüz mimarisinde artık belirli şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bu hem insan sağlığı hem de estetik için gereklidir.

Yangın Merdiveninin Sahip Olması Gereken Özellikler - Uzay Yangın

Yangın merdiveni sağlam ve dayanıklı olacak şekilde üretilmelidir. İnşası ve montajı bu dayanıklılık özelliğini yitirmeyecek şekilde olmalıdır. Yangın gibi acil durumlarda panik yapan insanların kolaylıkla dışarıya ulaşmasını sağlama özelliği olmalıdır. Yurt, hastane veya okul gibi yerlerde, öğrencilerin veya hastaların kaçmasını önlemek için kapıların kilitli tutulması gibi hatalı davranışlara yer verilmemelidir.

Son zamanlarda bununla ilgili yeteri kadar problem yaşandığını görmüşsünüzdür. Bu yüzden yangın merdiveni talebinizde yetkin bir firmayla çalışmalı ve firma bünyesindeki mühendislerin tavsiyelerine kesinlikle uymalısınız. Hiçbir tavsiyeye gerek olmaksızın, ilgili yönetmeliklerde yangın merdivenlerinde çıkan yangın kapılarının kilitli olmaması konusunda zaten ciddi uyarılar yer almaktadır.

BLOG