Skip to main content

Yangın Merdiveni Nasıl Olmalı?


Yangın merdiveni yangın güvenliği süreçlerinin en önemli boyutlarından birisidir. Yangın söndürme sistemlerini desteklemek anlamında alarmlar, yangın kapıları ve yangın merdivenleri tüm binanın ve içinde yaşayan veya çalışan insanların sağlığını korumak için önemli hususlar arasındadır. Binalar ister işyerleri olsun ister konaklama merkezleri olsun yangına karşı ciddi şekilde güvenliğin alınmasını gerektirir. Uzun zamandan beri yangın merdivenleri binalarda farklı modeller veya üretim malzemeleri ile birlikte kullanılmakta olup, daha zamanımıza yaklaşırken daha modern türlerin eskilerin yerini aldığını da görebiliyoruz.

Yangın Merdiveni Nasıl Olmalı? - Uzay Yangın

Farklı üretim materyalleri kullanılarak yangın merdiveni imalatı konusunda giderek daha dayanıklı malzemeler kullanılması söz konusu olmuştur. Önceden daha çok sadece kısa yoldan binadan ayrılma işlevine odaklanılmıştır. Ancak daha sonra modern binaların ortaya çıkmasıyla birlikte estetik duygusu da yangın merdivenleri özelinde ortaya çıkmıştır. Binalara uygun çeşitlerin kullanılarak daha güzel görünümlü yangın merdivenleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

Yangın merdiveni nasıl olmalı sorusu da bu aşamada ortaya çıkmış ve modern teknoloji bu soruya cevap aramaya odaklanmıştır. Merdivenlerin düşük katlı binalarda, yüksek katlı binalarda veya yatay ancak yine de kısmen yüksek binalarda nasıl olması gerektiği ile ilgili mimarların ve yangın güvenliği alanında çalışan uzmanların ciddi efor sarf ettiği görülmüştür. Diğer yandan kanuni süreçlerde de bilimsel ve teknik konular göz önüne alınarak belirli standartlar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu da çeşitli yönergelerde kendini göstermiştir.

Yangın Merdiveni Özelliklerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Yangın merdiveni özelliklerinde nelere dikkat edilmeli? suali hem binayı inşa eden mimarların hem kullanıcıların hem de üreticilerin üzerinde kafa yorduğu konular arasındadır. Burada karar verilmesi istenen şe hangi yangın merdiveni modelinin seçilmesi gerektiği ile birlikte hangi malzemeden imal edilen merdivenlerin daha iyi olacağı sorunsalıdır. Bunu tespit etmek, kullanıma karar vermek gibi süreçler tamamen profesyonel ilerlemesi gereken süreçlerdir. Yangın merdiveni üretimi yapan firmaların bu nedenle işlerine daha iyi odaklanmaları, daha kaliteli üretimler yapmalarının daha iyi sağlıklı olacağı düşünülmektedir.

Yangın Merdiveni Özelliklerinde Nelere Dikkat Edilmeli? - Uzay Yangın

Özellikler bağlamında merdivenlerin binaya uygun bir şekilde monte edilmesi önem arz eder. Çok yüksek binalarda yangın merdivenlerinin artık bina içine yerleştirildiği görülmektedir. Bunun sebebi hem betonarme yangın merdiveninin daha sağlıklı olacağı hem de çok yüksek binalarda dışarıya yangın merdiveni yapmanın tehlike unsuru taşıyabileceği düşüncesidir. Merdiven bina içine yapıldığı zaman yangın kapısı aracılığı ile ulaşmak daha kolay olmakta, ayrıca çok daha geniş yapılmak suretiyle, aynı anda çok daha fazla insanın sağlıklı şekilde binayı terk etmelerine olanak sağlaması açısından da yararlı görülmektedir.

Yangın Merdiveni Standartlarını Kim Belirler?

Yangın merdivenleri kaçış güvenliğini sağlayan ana unsurlar arasında olduğu için belirli standartlara sahip olması gerekir. Bu standartlar hem uluslararası yetkili kuruluşların hem de ülke bazında TSE tarafından belirlenerek üretici kuruluşlara sunulan kriterlerdir. Ayrıca binaları inşa eden yetkili mimar ve mühendislerin de bu standartları bilerek ölçütlere uymasının zorunluluğu her durumda belirtilmektedir.

Yangın Merdiveni Standartlarını Kim Belirler? - Uzay Yangın

Ülkemiz için yangın merdiveni standartlarını belirleyen kuruluş Türk Standartları Enstitüsüdür. Ayrıca yasa yapıcılar da bu kriterleri yasalaştırarak uyma zorunluluğunu ortaya koyarlar. Uyulmadığı takdirde uygulanacak cezai müeyyideler de kanunlar kapsamında belirtilmektedir. Yangın merdiveni ile ilgili ölçütlerin yanı sıra kullanımı sırasında uyulması gereken kurallar da bulunmaktadır. Yangın kapılarının kilitli olmaması, merdivene çıkış yönlendirme levhalarının ışıklandırmasının yeterli olması, binadan çıkışı sağlayan yangın merdiveni kapısının güvenliği tehdit etmeyecek şekilde, sadece içeriden açılmasının sağlanması gibi hususlar kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Yangın güvenliği alanında çalışan tüm profesyoneller bu hususlarda fikir birliği içindedir.

BLOG