Skip to main content

Yangın Merdiveni Korunumlu Olarak Kaçış Güvenliğini Sağlıyor


Yangın merdivenleri hepinizin bildiği gibi yangından kaçış amacıyla tasarlanan ve bu kaçışın korunumlu olmasını sağlayan güvenli tahliye yollarıdır. Birçok şekilde tasarlanabilen yangın merdivenleri, insanların inşa ettikleri binalardan kaçabilmelerini, hayatlarını kurtarabilmelerini sağladıkları için önemlidir. Güvenli bir tahliye için en dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Can sağlığını korumak için sadece yangının söndürülmesinin tek başına yeterli olmadığı, ayrıca yangının kontrol altına alınmasının önemi kadar tahliyenin de önemli olduğu açıkça görülebilir.

Yangınla yükselen ısı, maddelerin yanmasından ortaya çıkan ve yanan maddenin türüne göre zehirli de olabilen duman ve doğal olarak oluşan panik durumu, kaçış yollarının üzerinde önemle durulmasını zorunlu kılmaktadır. Yapılan araştırmalar, yangın merdiveni olmayan binalardaki yangınla mücadelenin zorluğunu gözler önüne sermektedir. Gerek medyada gerekse ana akım haberlerde yangına müdahale eden itfaiye ekiplerini de içeren görüntülerde, merdiven yokluğunun neden olduğu şeyler herkesi ekran başında bile tedirgin etmektedir.

[widgetkit id="32" name="Yangın Merdiveni Korunumlu Olarak Kaçış Güvenliğini Sağlıyor"]

Bu yüzden yangın merdiveni tasarımında kaçış yolu olarak, insanların, paniğin oluşturduğu olumsuz havadan etkilenme seviyelerini minimuma indirmek, korunaklı yapısını sağlamak amacıyla donanımına önem göstermek, periyodik bakımını yapmak ve görevini sağlıklı şekilde yürütmesini sağlamak, yangın firmalarının ana görevlerinden birisidir.

Yangın Merdiveni Havalandırmasının Sağladığı Avantajlar

Yangın merdivenleri bir bütün olarak düşünüldüğünde elbette sağladığı avantajlar kesinlikle yadsınamaz. Kaçış yolunun havalandırmasının insanların çıkan dumandan etkilenmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekir. Binaların kullanım amacına uygun yangın merdiveni tasarlanması, kaç kişinin binada yaşadığının veya çalıştığının bilinmesi, yanma ihtimali olan maddelerin yaratacağı tehlikeye göre uygun genişlikte, türde ve görevde merdiven oluşturulması ve gerekli kaçış düzenlemelerinin yapılması önem arz etmektedir.

Havalandırma deyip geçmemek lazım. Elbette tüm yangın merdivenlerinin belirli bir kısmı dahi olsa açık olması, havayla temas edecek şekilde havalandırmasının sağlanması, gerekli boşluklardan insanların soluk alıp vermesini rahatlatacak şekilde havalandırma düzeneğinin kurulu olması, yangın esnasında can kaybın yaşanmaması için gerekli şeylerdir.

Binanın kullanım amacı ne olursa olsun, büyüklüğü ve genişliği nasıl olursa olsun, tüm yerleşkeden yangın merdivenine engel olmadan ulaşılması, yönetmelikler açısından da zorunludur. Hiç kullanılmasa bile belirli aralıklarla bakımdan geçirilmesi de ilgili yasal mevzuatta belirtilmektedir. Medyanın da son zamanda yangın güvenliği ile ilgili verdiği anlamlı ders, yangın merdivenlerine çıkan yangın kapılarının asla ve katiyen, hiçbir suretle kilitli olmaması gerektiğidir. Geleneksel kilitlerin yanı sıra herhangi bir sürgü bile takılmamalıdır.

Kaçış Amacıyla Tasarlanan Yangın Merdiveni

Bina İçinden İnen Yangın Merdiveni Tehlike Oluşturur mu?

Bina içinden inen yangın merdiveni tehlike oluşturur mu? derken, tabi ki tam olarak binanın bir parçası olarak inen yangın merdiveninden bahsedilmektedir. Yangın kapısından dışarı çıkılan, binanın bütününün bir parçası şeklinde görünen yangın merdiveni, gerekli havalandırmanın yapıldığı takdirde hiçbir tehlike arz etmemektedir.

Yeni yapılarda, özellikle devlet kurumlarında görülen yangın merdiveni türleri, binanın her katından kolaylıkla ulaşılabilen yerlere yapılmaktadır. Ucunda da kesin suretle açık olan yangın kapısının bulunduğu bu merdivenler betonarme olmaktadır. Ancak farklı yapılarda demir veya alüminyumdan da yapılabilen yangın merdivenlerinin kullanım amacı aynıdır.

Yangın merdivenlerinin binanın farklı yerine giden farklı yollar ve merdivenler ile karıştırılmaması önemlidir. Yangın merdivenine götüren işaretler, uyarı levhaları karanlıkta bile görünebilecek şekilde ışıklandırılmış şekilde yerleştirilmelidir. Bu yol üzerinde her ne amaçla olursa olsun geçici de olsa hiçbir engel olmamalıdır. Yangının ne zaman vuku bulacağı bilinemez. Bu yüzden yangın merdivenlerine ulaşım kesintisiz olmalıdır. Bu kesintisiz yol bodrum katlarını da içermeli, insanların kullandığı her birim yangın kapılarına hiçbir engel olmadan ulaşılabilmesini mümkün kılmalıdır.

BLOG